Eco Cover Energy

Güneş panellerinin üretim verimliliği, panellerin kirlenmesi ile doğrudan ilişkilidir. Kirlilik, panellerin yüzeyinde güneş ışığının ulaşmasını engeller ve bu da üretilen enerji miktarını azaltır.

Güneş panellerinin kirlenmesine neden olan başlıca faktörler şunlardır:

  • Toz
  • Kir
  • Polen
  • Kuş dışkısı
  • Su damlaları
  • Endüstriyel kirlilik

Bu kirleticiler, panellerin yüzeyinde birikerek bir film oluşturur. Bu film, güneş ışığının panellere ulaşmasını engeller ve yansımasına neden olur. Bu da panellerin verimliliğini azaltır.

Güneş panellerinin kirlenmesi, panellerin verimliliğini %5 ila %30 oranında azaltabilir. Kirlilik miktarı ve panellerin kurulu olduğu ortamın koşulları, verimlilik kaybının miktarını belirler.

Kirli güneş panellerinin verimliliğini artırmak için panellerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Paneller, yumuşak bir bez ve su ile temizlenebilir. Sert kimyasallar veya temizlik malzemeleri, panellere zarar verebileceğinden kullanılmamalıdır.

Güneş panellerinin üretim verimliliği ile panellerin kirlenmesi arasındaki ilişkiyi gösteren bazı araştırma sonuçları şunlardır:

  • Bir araştırmaya göre, panellerin kirlenmesi verimliliği %5 ila %30 oranında azaltabilir.
  • Bir başka araştırmada, panellerin kirlenmesi, panellerin yüzey sıcaklığını artırarak verimliliği daha da düşürdüğü bulunmuştur.
  • Çalışmalar, panellerin düzenli olarak temizlenmesi ile verimliliğin önemli ölçüde artırılabileceğini göstermiştir.
View of solar farm in sunlight with blue sky, dirty solar cell  array, green energy concept.