Eco Cover Energy

Güneş Panellerinin Kirlenmesi

Aug 16, 2023

Güneş panellerinin verimliliği, panellerin yüzeyinde biriken kir ve toz miktarına bağlı olarak değişir. Kirlenme, güneş panellerinin yüzeyine yapışan toz, kir, kuş pisliği, polen, çiçek tozu, yağmur damlaları, tuz ve benzeri maddelerden kaynaklanır.

Kirlenmeye sebep olan sebepler

Güneş panellerinin kirlenmesine sebep olan başlıca sebepler şunlardır:

  • Doğal faktörler: Rüzgar, yağmur, kar ve toz gibi doğal faktörler, güneş panellerinin yüzeyinde kir ve toz birikmesine neden olabilir.
  • Çevresel faktörler: Tarım arazileri, hayvan çiftlikleri ve endüstriyel tesisler gibi çevresel faktörler, güneş panellerinin yüzeyinde kir ve toz birikmesine neden olabilir.
  • Yanlış temizlik: Güneş panellerinin yanlış temizlenmesi, panellerin yüzeyinde kireç ve çizikler oluşmasına neden olabilir.


Kirlenme çeşitleri

Güneş panellerinde kirlenme, iki ana kategoriye ayrılır:

  • Mekanik kirlenme: Toz, kir, kuş pisliği, polen ve çiçek tozu gibi maddelerden kaynaklanır.
  • Kimyasal kirlenme: Tuz, asit ve yağ gibi maddelerden kaynaklanır.


Türkiye'de Kirlenme Oranları

Türkiye'de güneş panellerinin kirlenme oranı, kurulum yapılan bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Deniz kenarlarında ve endüstriyel tesislerin yakınlarında kurulum yapılan güneş panellerinde kirlenme oranı daha yüksektir.

Deniz kenarlarında kirlenme oranı

Deniz kenarlarında, tuz buharının yoğun olması nedeniyle güneş panellerinde kirlenme oranı yüksektir. Tuz, güneş panellerinin yüzeyine yapışarak panellerin verimliliğini azaltır.

Endüstriyel tesislerin yakınlarında kirlenme oranı

Endüstriyel tesislerin yakınlarında, havada bulunan toz, kir ve gazlar nedeniyle güneş panellerinde kirlenme oranı daha yüksektir. Bu kirleticiler, güneş panellerinin yüzeyine yapışarak panellerin verimliliğini azaltır.

Türkiye'de kirlenme oranlarına ilişkin istatistiki veriler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 yılı verilerine göre, Türkiye'de güneş panellerinin ortalama kirlenme oranı %10'tir. Deniz kenarlarında kurulum yapılan güneş panellerinde kirlenme oranı %20'a kadar çıkabilmektedir. Konu ile alakalı Doc. Dr. Muzaffer Yücel tarafından yapılmış akademik çalışmaya ise https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2283904 ulaşabilirsiniz.


Kirlenmenin enerji üretim üzerindeki etkisi

Güneş panellerinin yüzeyinde biriken kir ve toz, panellerin verimliliğini azaltır. Kirlenme oranı %1 arttığında, panellerin verimliliği benzer şekilde %1 oranında azalabilir.

Örnek olarak, 1 MW'lık bir güneş paneli tesisinin verimliliği %1 azalırsa, tesisin yıllık elektrik üretimi yaklaşık 100.000 kWh azalır. Bu da yaklaşık 100 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğerdir.


Kirlenmeyi önlemek için yapılması gerekenler

Güneş panellerinin kirlenmesini önlemek için aşağıdaki önlemler alınabilir:

  • Güneş panelleri, düzenli olarak temizlenmelidir.
  • Güneş panellerinin temizliğinde, özel solar temizlik ürünleri kullanılmalıdır.

Tüm panel temizlik ihtiyaçlarını için [email protected] adresinde yada İletişim safyamızdaki Randevu Oluşturma linkinden bize ulaşabilirsiniz.